HİZMETLERİMİZ

ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM HATLARI

34,5 kV'dan 380 kV gerilim seviyesine kadar olan Enerji iletim ve dağıtım hatlarının etüd ve projelerinin yapılması. Önceden projelendirilmiş veya projesi tarafımızdan hazırlanmış işlerin malzeme tedariki, montajı ve devreye alma işlerinin yapılarak çalışmanın tamamlanıp hattın enerjilendirilmesi.

ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKELERİ

34,5 kV gerilim seviyesine kadar, yer altı ve havai hat enerji dağıtım şebekeleri, kontrol, kumanda ve koruma sistemleri ile kompanzasyon tesislerini uygun maliyet ve yüksek kalite standartları ile tesis etme hizmetini vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz arasında yol, otoyol ve sokak aydınlatması işleri, organize sanayi bölgeleri aydınlatma ve enerjilendirme işleri, toplu konut ve kooperatiflerde aydınlatma ve enerjilendirme işleri ile endüstriyel tesislerde enerjilendirme işleri yer almaktadır

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ - HES

Kurmuş olduğumuz ortaklıklar ile yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan Hidro Elektrik Santralleri (HES) inşa ederek hem ülkemize hem de doğaya karşı sahip olduğumuz sorumluluk bilinci ile enerji üretimi yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ülkemizin dışa bağımlılığını azalttığı gibi temiz, kaliteli ve çevreci enerji üretimini mümkün kılmaktadır.