İSG POLİTİKAMIZ

 

İŞBA olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. İŞBA’nın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci öncelikte olup,”Sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. İŞBA olarak birinci önceliğimiz çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almayı,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeyi,
  • Tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirerek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamayı,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata uymayı,
  • Gerçekleşme ihtimalini öngördüğümüz kaza ve olayların oluşmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmayı,

İSG Politikamız olarak taahhüt ederiz.